Petroleumstilsynet (Ptil) fant flere avvik etter tilsyn med BP Norge AS og produksjonsinnretningen Tambar.,Tilsynet ble gjennomført i perioden 31. oktober til 8. november 2013. Målet med tilsynet var å vurdere hvordan BP møter regelverkets krav innenfor vedlikeholdsstyring, konstruksjonssikkerhet og arbeidsmiljø.

Det ble funnet avvik knyttet til PA-anlegget (public announcement), kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforholdene, opplæring i arbeidsmiljøforhold, oppfølging av selskapets styringssystemer, oppfølging av risikoeksponering og utstyr og lasteområder:

Ifølge tilsynsrapporten fungerte ikke PA-systemet for Tambar under «Generell Plattform Alarm» (GPA).

Det var heller ikke utført systematiske kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforholdene for personellet som reiser til Tambar.

Et annet avvik var at personellet som reiser til Tambar har mangelfull opplæring i arbeidsmiljøfaktorer som er av betydning for utføringen av arbeidet.

– Det er heller ikke gitt oppgave- og innretningstilpasset opplæring i sikkerhet og helsemessige forhold, heter det i rapporten.

Ett av avvikene gjaldt selskapets styrende dokumenter, som ikke var oppdatert etter selskapets egne krav, og det var mangler ved kvalitetssikring av manualer, leverandørdokumentasjon og selskapsinstrukser.

Ifølge rapporten registrerer og overvåker ikke BP eksponering knyttet til risiko for grupper/individer som reiser ofte til Tambar. Det kan derfor ikke dokumenteres om sentrale forutsetninger i QRA er representative for risikoeksponering.

Det siste avviket var at det manglende informasjon om anvendelsesgrenser på utstyr og lasteområder på Tambar.

Det ble også funnet et forbedringspunkt knyttet til ventiler.
 Ifølge rapporten viser tilsynet at i planleggingen av inspeksjon av rørsystemet og vedlikehold/testing av ventiler er det uklart hvem som har eierskapet for ventilens samlede tekniske tilstand og utvendig.

– Dette betydde at teknisk tilstand (utvendig skade eller korrosjon) på ventiler med passiv brannbeskyttelse ikke ble registrert systematisk, heter det i tilsynsrapporten.

Forrige artikkelSlik er livet på plattform
Neste artikkelViktig beslutning denne vinteren

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR