Ptil gjennomførte i månedsskiftet oktober/november tilsyn med North Atlantic Drilling (NAD) sin styring av storulykkerisiko og system for håndtering av barrierer på «West Alpha».,Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsynet i perioden 29. oktober til 2. november 2012.

Målet med aktiviteten var å evaluere selskapets forståelse, kunnskap og kompetanse relatert til storulykkesrisiko og barrieretenkning hos selskapets ledelse og hos medarbeidere.

Det ble funnet avvik knyttet til beredskapsanalyser og beredskapsplaner, oppfølging av forbedringspunkt, rømningsveier, utvendige dører, Frostsikring av brannvannsledninger, manuelle ventiler i borevæskeanlegget og prøvetaking av borevæske.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til styring av storulykkesrisiko, oppfølging av barrierer og ytelseskrav, vedlikeholdssystemet, trening av beredskapspersonell og beredskapsledelse, skilting, brannstasjonene, brannrisiko HPU-rommet og stillingsbenevnelser og jobbeskrivelser

Forrige artikkelVarsel om pålegg til Saipem
Neste artikkelHalv milliard til Aker Solutions

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR