Petroleumstilsynet har ført tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnitt mellom ConocoPhillips Norge, boreentreprenør Archer og bore- og brønnserviceselskap. Det ble funnet ett avvik og fem forbedringspunkt.

Målet med tilsynet var ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) å vurdere hvordan ConocoPhillips, gjennom utforming av rammebetingelser og oppfølging av entreprenører, legger til rette for forsvarlige bore- og brønnoperasjoner og bidrar til at sikkerhets -og arbeidsmiljørisiko reduseres.

Videre var målet å vurdere hvordan entreprenørene ivaretar sitt ansvar for styring av sikkerhet og arbeidsmiljø innenfor rammene som er etablert mellom operatør og entreprenør. Kontrakter og kontraktsoppfølging utgjør en vesentlig del av rammebetingelser og ble derfor særlig vektlagt.

Manglende rutiner

Det ble funnet ett avvik knyttet til trykk-kontrollutstyr. Ifølge tilsynsrapporten var det manglende rutiner for heloverhaling og resertifisering av trykk-kontrollutstyr.

– Det var ikke definert rutiner for å oppnå fem-årlig heloverhaling og resertifisering av BOP
kontrollsystemene på Ekofisk K og Eldfisk B, heter det i rapporten.

– Mange av komponentene i BOP kontrollsystemene på Ekofisk K og Eldfisk B bar preg av jevnlig vedlikehold, men vi fikk ikke fremlagt dokumentasjon på at det er etablert rutiner for å oppnå fem-årlig heloverhaling og resertifisering, heter det videre.

Ifølge tilsynsrapporten var enkelte komponenter merket med dato for siste inspeksjon/overhaling eldre enn 5 år, og i noen tilfeller eldre enn 10 år.

Videre ble det funnet fem forbedringspunkter knyttet til, vernetjenesten på Eldfisk B, merking av utstyr, trening og øvelser, kommunikasjon mellom land og hav og boreslamshåndtering.

ConocoPhillips Norge har fått frist av Ptil til 10. mai 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Forrige artikkelCCB med Statoil avtale innen subsea vedlikeholdstjenester
Neste artikkelHelikopter fra Gullfaks har styrtet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR