Petroleumstilsynet (Ptil) fant flere avvik da de førte tilsyn med styring av materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner på Kårstø.,Ptil gjennomførte tilsyn med prosessanlegget på Kårstø i perioden 2.-5. september 2014. Tilsynet var rettet mot styring av materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner. Tilsynet omfattet også teknisk tilsyn med stillaser i bruk på anlegget.

Ifølge Ptil ble det funnet tre avvik knyttet til styringssystemet.

Ifølge tilsynsrapporten var det mangler ved system for å sikre kvalitet på utstyr og dokumentasjon. Det var mangler ved system for sikring av kompetanse og vedlikehold av denne, samt mangler ved utøvelse av påseplikten (etterlevelse av regelverket).

Det ble også påvist et forbedringspunkt i forbindelse med utøvelsen av vernetjenesten.

Kårstøanlegget eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er teknisk driftsansvarlig. Alle involverte parter har plikter etter loven, men det er Gassco som operatør som har det overordnede ansvaret for at teknisk driftsansvarlig og underentreprenører etterlever regelverket.

Les også: Stenger gasskraftverket på Kårstø

Forrige artikkelHar spuddet Storm
Neste artikkelNy avtale sikrer oljevernopplæring i mørket

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR