Petroleumstilsynet fant tre avvik hos Shell.,Petroleumstilsynet (Ptil) har hatt tilsyn ved Draugen, der målet var å få mer informasjon angående gjennomføringen av dewateringsystemet, og de bakenforliggende analyser og modellforsøkene som viser behovet for å gjeninnføre dewatering som konstruksjonsmessig tiltak.

Videre ble det tatt stikkprøver knyttet til avviksbehandlingen, analysegrunnlaget og Shell sin kvalitetssikring av analyser, tester og forsvarlighetsvurderinger i avviket.

Det ble identifisert avvik knyttet til, verifikasjoner, utmattingsanalyser og avviksbehandling. I tillegg ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til bølgelastberegningene.

Forrige artikkelAnker dom om nattillegg
Neste artikkelKostnadsoverskridelser hos TTS

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR