Petroleumstilsynet har ført tilsyn med alarmbelastningen og Human Factors forhold på Slagentangen.

Essos raffineri på Slagentangen ligger i Tønsberg og omformer råolje, hovedsakelig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål.

I perioden 22. til 24. august 2017 førte Ptil tilsyn med oppfølging av alarmbelastning og «Human Factors» (HF) forhold i kontrollrommet på Slagentangen.

Målet var å undersøke hvorvidt alarmsystemene på anlegget gir paneloperatørene den nødvendige støtte i håndteringen av prosessanlegget under normale driftsituasjoner, forstyrrelser ved hendelser, målt opp mot relevante selskaps- og myndighetskrav.

Tilsynsaktiviteten identifiserte ett avvik knyttet til opplæringsrom i Remote Operation Building (ROB).

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Arbeidsmiljøopplæring 
  • Funksjonsbeskrivelse for verneombud og HVO

Esso er bedt om å gi tilbakemelding innen 9. oktober 2017 om hvordan de vurderer disse forholdene.

Forrige artikkelSonga-rigger går innaskjærs mellom brønner
Neste artikkelIsland Innovator avgrenser Fogelberg for Centrica

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR