Bandak Group utvider virksomheten i Asia med oppkjøp av Multi Fibre Sdn. Bhd., Per Gunnar Borhaug, CEO i Bandak Group. (Foto: Bandak)

Multi Fibre Sdn. Bhd er lokalisert i Johor Bahru, Malaysia, og er et av de ledende selskapene i leverandørindustrien til olje- og gass-sektoren.

Hovedfokus er leveranser av undervannstrukturer, og selskapet vil slås sammen med Bandak Groups eksisterende enhet i Malaysia; Bandak Malaysia Sdn. Bhd.

Ifølge Bandak utfyller virksomhetene hverandre både når det gjelder produksjonsfasiliteter og kapasitet, og dette vil forsterkes ytterligere når all produksjon i løpet av 2014 vil foregå fra en ny og utvidet Multi Fibre-fabrikk i Nusajaya i Johor.

Den nye fabrikken blir på 7.500 m2 og vil omfatte aktiviteter innen innkjøp, produksjon, maskinering, sveising, belegning, testing og sammenstillinger til den voksende olje- og gass- industrien i APAC-regionen.

– Dette oppkjøpet vil gi Bandak Malaysia en solid base for å styrke vår regionale tilstedeværelse og posisjonere oss som et ledende produksjonssenter i APAC-regionen. Sammen med Bandak-gruppens syv andre enheter i Norge vil Bandak Malaysia gi oss muligheten til å betjene våre kunder enda bedre der hvor deres produksjonsenheter er, sier Per Gunnar Borhaug, CEO i Bandak-gruppen.

Bandak- gruppen vil ha ca 550 ansatte etter sammenslåing og forventet omsetning i 2014 er NOK 900 millioner.

– Bandak har store ambisjoner om videre utvikling både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Vi bygger et internasjonalt selskap og gjennomfører flere forbedringsprosjekter samtidig som vi vokser raskt, sier Borhaug.

– Gjennom en sammenslåing av Bandaks maskineringskapasitet og Multi Fibres kompetanse blir vi bedre i stand til å tilby leveranser i Malaysia som omfatter flere fagområder enn tidligere, sier han.

Bandak Group leverer mekanisk baserte løsninger, produkter og tjenester fra produksjonsenheter i Norge og Malaysia til en kundebase av selskaper innen offshore olje og gass, marine, forsvar og romfart.