– Risavika Gas Centre (RGC) bør bli et viktig miljøbidrag både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt, sa statssekretær Geir Pollestad under åpningen av senteret.

RGC skal være et testsenter for utvikling av ny teknologi, produkter for bærekraftig produksjon og anvendelse av naturgass. Bygget er etablert på tomten til det tidligere Shell-raffineriet, og er en del av Energiparken i Risavika.

Gassenteret skal være tilrettelagt for et mangfold av prosjektmuligheter og teknologiutvikling innenfor områdene gassteknologi, innfanging, håndtering og viderebehandling av CO2, hydrogenproduksjon og utslippsreduksjoner.

STORE DIMENSJONER:Flere haller blir brukt til
testing av gassturbiner, brenselceller,
kompressorer og lignende ved
Risavika Gas Centre. (Foto: MAIKEN REE)

Litt historie
Risavika Gas Centre ble dannet i 2005 av de daværende eierne IRIS (International Research Institiute of Stavanger), Lyse, Norske Shell og StatoilHydro. Universitetet i Stavanger (UiS) representerer også departementet for forskning og høyere utdanning i RGC gjennom sitt eierskap i IRIS.

Senteret ble etablert i et samspill med samarbeidspartnerne for å bidra til økt verdiskapning og videreutvikling av et bærekraftig næringsliv. Poenget er at senteret skal fungere som en brobygger mellom industri, næring og læring og tilrettelegge fellesskap mellom ulike aktører i senteret.

Gassenteret inneholder tre testhaller som består av utviklingshall, kraft/varmehall og industrihall. I tillegg finnes det også et stort utendørs område som skal gi brukerne
anledning til å foreta tester ved
opp til 180 bars gasstrykk.

Miljø
Miljøfokus står sentralt ved RGC, og spesielt effektive energisystemer, redusering av utslipp, bruk av hydrogen som energibærer og utdanning og kompetansebygging innen naturgass er viktige punkter på plakaten.

åPNINGSSEREMONI: Heidundrende åpning av
Risavika Gas Centre mandag.
(Foto: MAIKEN REE)

I tillegg til de gasstekniske fagmiljøene ved IRIS og UiS har selskaper som Wave Energy, Rothor Advanced Power og Norsk Vindpro valgt å legge virksomhetene sine til Energiparken i Risavika.

Det er en stor infrastruktur under oppbygging av Risavika. Andre energirelaterte anlegg som Scangas produksjons- og utskipningsanlegg for LNG (liquid natural gas) og hovedkontorene til store energiselskap som Norske Shell og ConocoPhillips ligger også i området.

Denne klyngen av aktiviteter relatert til bærekraftig energi vil danne starten på regionens satsing på utvikling av enegisektoren og vil bidra til å sette Stavangerregionen på verdenskartet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR