Nye tildelinger i modne områder og nye blokker i 19. konsesjonsrunde til tross, det er bare tre brønner som er planlagt gjennomført kommende halvår.

Ser vi bort fra at Hydro skal bore en brønn sammen med russiske Gazflot på Shtokman-feltet på russisk side, blir «Polar Pioneer» eneste rigg i sving på norsk side. Først med en brønn for Statoil på Tornerose-feltet, deretter to brønner for ENI på Goliat-feltet skriver finnmarkdagblad.no.

Kilder i oljemiljøet antyder et nivå på rundt 5 brønner per år totalt i de nærmeste 2-3 årene. Det vil si omtrent den aktiviteten som er inneværende år når vi teller med de brønnene som allerede er avsluttet.

– Vi må se to-tre år fram i tid før vi ser virkningene av at myndighetene stiller nye arealer til disposisjon i form av en markert aktivitetsøkning, sier styreleder Arvid Jensen i Petro Arctic. Han begrunner dette med flere forhold.

– Tilgangen på ledige borerigger som kan operere i de nordlige farvann er svært begrenset. Det vil nok endre seg. Flere nye rigger er under bygging. Dernest fanget ikke 19.runden opp de nye perspektivene for Barentshavet, først og fremst ENIs siste brønn på Goliat-feltet, sier Jensen.

Jensen understreker likevel at de boringene som vil finne sted i nær fremtid er svært spennende. De vil kunne gi en endelig bekreftelse på størrelsen på Goliat, og boringen på Tornerose er i Snøhvit-sammenheng svært interessant.

Forrige artikkelStatoil bekrefter at Lindbæk fortsetter
Neste artikkelGransker uforklarlig rystelse i Embla plattformen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR