Seadrill hadde en ebitda på USD 528 millioner i første kvartal 2016, mot USD 513 millioner i samme periode i fjor. Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport, publisert torsdag.

Det var på forhånd ventet en ebitda på USD 453 millioner, ifølge estimater innhentet av SME Direkt, ifølge TDN Finans.

Samlede driftsinntekter var USD 891 millioner. Seadrill venter at ebitda i andre kvartal 2016 vil bli om lag USD 510 millioner.

Selskapet viser til at følgende enheter kommer av kontrakt i løpet av andre kvartal: «West Prospero», «West Castor» og «West Hercules». Videre vises det til lavere dagrater på følgende enheter sammenlignet med første kvartal: «West Tellus», «Sevan Brasil» og «West Cressida».

Dette motvirkes med driftoppstart eller høyere utnyttelse på følgende enheter: «West Eclipse» og «West Phoenix».

Driften så langt i andre kvartal er sterk med 97 prosent utnyttelse hittil i kvartalet, opplyses det.

Seadrill Limiteds ordrereserve per 25. mai er USD 4,3 milliarder. USD 3,3 milliarder av ordrereserven er knyttet til flyterne og USD 1,0 milliard knyttet til jackup-flåten.

Gjennomsnittlig kontraktvarighet er 17 måneder for flyterne og 13 måneder for jackupene.

For Seadrill Group er den samlede ordrereserven USD 9,1 milliarder. Seadrill Group er definert som alle selskaper som konsolideres i Seadrill Limited samt Seadrill Partners og SeaMex.

– Kommersielle kontraktreforhandlingsdiskusjoner fortsetter videre med noen kunder, og selskapet fortsetter å søke mot å finne kommersielle avtaler som er gunstige for begge parter for å være bedre posisjonert for fremtidige kontraktstildelinger, heter det i kvartalsrapporten.

Skal spare mer

Seadrill har mål om ytterligere kontantkostnadsbesparelser på USD 340 millioner på gruppenivå, hvorav opprettholdbare besparelser utgjør USD 305 millioner og utsatt investering utgjør USD 35 millioner.

I løpet av første kvartal er fartøy- og riggdriftskostnader redusert med USD 79 millioner.

I forbindelse med fjerdekvartalsrapporten opplyste Seadrill at de i 2016 hadde identifisert ytterligere USD 260 millioner i opprettholdbare kostnadsbesparelser sammenlignet med 2015-nivået.

Forrige artikkelFår bore Aurelia
Neste artikkel– På lang sikt ser det robust ut

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR