Noreco ser lyset i enden av tunnelen.,Noreco har i lang tid vært forfulgt av produksjonsproblemer i samtlige av feltene de har eierinteresser i. Tallene for desember 2013 viser at det fremdeles er et stykke å gå, men det største feltet, Huntington, nærmer seg normalnivå.

Feltet var tilbake på platåproduksjonsnivå med mer enn 32 000 foed (6 400 foed netto til Noreco) i midten av desember. Produksjonen ble imidlertid avbrutt i flere dager gjennom juleuken da lagertankene om bord i produksjonsenheten var fulle, og ekstremvær forhindret lossing. Produksjonen ble gjenopptatt før utgangen av året. Feltet har den siste uken i gjennomsnitt produsert mer enn 30 000 foed (6 000 foed netto til Noreco). Produksjon fra Oselvar og Lulita var forholdsvis stabil gjennom desember. Som tidligere informert er det ventet at normalisert produksjon på Oselvar i tiden framover vil være om lag 600-700 fat oe per dag. Lulita-feltet var stengt i 15 dager i november på grunn av vedlikehold på Harald-feltet like ved.

I følge DONG Energy som er operatør for feltene i Siri-området, kan produksjon fra Nini, Nini Øst og Cecilie gjenopptas i første kvartal 2014 med en midlertidig produksjonsløsning.

LES OGSÅ: Siri-plattformen i drift igjen på nyåret

Enoch-feltet som ble stengt for vedlikehold for snart to år siden, vil sannsynligvis fortsatt være stengt til godt inn i andre kvartal i år. Produksjonen fra feltet før nedstenging var 65 fat oe per dag netto til Noreco.

Noreco-produksjon (foed) desember 2013

Felt Desember November
Huntington 4284 3813
Nini East 0 0
Cecilie 0 0
Nini 0 0
Oselvar 735 756
Lulita 248 121
Enoch 0 0

Kilde: Noreco

Forrige artikkelButch East er spuddet
Neste artikkelVarsel om pålegg til Statoil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR