Oljedirektoratet bekrefter nå Totals oljefunn i Garantiana-brønnen., Total E&P Norge AS er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/6-2 S og avgrensningsbrønn 34/6-2 A . Brønnene påviste olje, skriver Oljedirektoratet.

Lisenspartner Det norske har tidligere meldt om positive resultater, men nå bekrefter altså OD funnet i PL 554 .

LES OGSÅ:

Det norske og Bridge melder om olje på Garantiana

Brønnene er boret om lag 30 kilometer nordøst for Visundfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen og rundt 185 kilometer nordvest for Bergen.

Primært letemål for brønn 34/6-2 S var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cook- og Statfjordformasjonene). Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre trias reservoarbergarter (Lundeformasjonen). Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på om lag 100 meter i Cookformasjonen av god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Både Statfjord- og Lundeformasjonen var vannførende, skriver OD videre.

LES OGSÅ:

Skal bore sidesteg på Garantiana

Hensikten med brønn 34/6-2 A var å avgrense oljefunnet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet og bekreftet utstrekningen av funnet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 4 og 12 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre prospekter i nærheten, og de planlegger å bore en ny letebrønn i nærheten av funnet, heter det videre.

– Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest ble gjennomført i Cookformasjonen. Produksjonsraten var på 800 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 28/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper. Brønnen produserte en olje med lavt gass/olje-forhold.

Dette er de to første letebrønnene som er boret i lisensen. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009. Brønnene 34/6-2 S og 34/6-2 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 4050 m og 3810 meter under havflaten, og de ble avsluttet i henholdsvis Lundeformasjonen i øvre trias og Cookformasjonen i nedre jura. Havdypet er 384 meter. Brønnene, som ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, blir nå permanent plugget og forlatt, skriver OD videre.

Borgland Dolphin skal nå bore utvinningsbrønner på Oseberg.

Forrige artikkelSeadrill kjøper mer av Asia Offshore Drilling
Neste artikkelSamtykke til Jorvik-boring

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR