Sikkerhetsutviklingen på norsk sokkel går i feil retning. – Resultatene i Petroleumstilsynets ferske risikorapport er et varsko som oljeindustrien må ta innover seg, sier nestleder Frode Alfheim og forbundssekretær Håkon Bjerkeli i Industri Energi.

Petroleumstilsynets risikorapport (RNNP) viser at risikonivået i petroleumsindustrien i fjor gikk i negativ retning. Flere hendelser hadde storulykkepotensial, alle indikatorer for personskade går i feil retning og spørreundersøkelsen blant de ansatte i næringen viser en signifikant negativ trend. Kilde: IndustriEnergi

-Resultatene i RNNP-rapporten er bekymringsfulle og et varsko som oljeindustrien må ta innover seg, sier nestleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Nesten alle parametere i risikorapporten viser negativ utvikling. -Det er ikke mulig å peke på noen enkeltfaktorer som slår ut negativt i forhold til sikkerheten på sokkelen, men rapporten viser litt lavere sikkerhet på bred front i hele bransjen, sier han.

Må tas på alvor av industrien

Frode Alfheim og Håkon Bjerkeli forventer at oljeindustriene tar rapporten på alvor. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim og Håkon Bjerkeli forventer at oljeindustriene tar rapporten på alvor. Foto: Atle Espen Helgesen

Frode Alfheim forventer at oljeindustrien tar resultatene i rapporten på alvor.

– For å få et effektivt HMS-arbeid må man involvere partene i arbeidslivet. Nå opplever vi at det settes av mindre tid til helse, miljø og sikkerhet (HMS) både lokalt og sentralt. Selskapene må innse at det er nødvendig å sette av både tid, penger og folk til å jobbe med HMS.

Alfheim påpeker at Industri Energi har aldri før brukt så mye tid hos Petroleumstilsynet som i det siste året. – Det har vi vært nødt til fordi selskapene skal gjøre ting så raskt og effektivt at de glemmer å involvere de ansatte i ulike prosjekter, sier han.

-I sum vil det være billigere for oljeindustrien å gjøre en god jobb lokalt og involvere tillitsmanns- og verneapparatet, enn dersom Ptil må stoppe prosjekter underveis og kreve forbedringer.

Hele RNNP 2015 rapporten fra Ptil kan du lese her

Må verne om partssamarbeidet

Forbundssekretær i Industri Energi, Håkon Aasen Bjerkeli, viser til at Petroleumstilsynet oppfordrer partene i arbeidslivet til å verne om og styrke arenaene for to- og trepartssamarbeid.

-Men i praksis ser vi det motsatte. Norsk olje og gass har blant annet redusert budsjettet til Samarbeid for sikkerhet med 40 prosent. Og siden 2012 er budsjettet redusert med 60 prosent, fra 3 millioner kroner til 1,1 millioner kroner, sier han.

RNNP-rapporten viser ikke noen tydelig sammenheng mellom kostnadskutt og økt risiko, men Håkon Bjerkeli påpeker:

-Summen av faktorene er det som gjør at en får hendelser. En del av faktorene er oppsigelser, kostnadskutt blant annet på HMS og kompetansestyring. I sum er det naivt å tro at dette ikke har betydning.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelArcher signaliserer nye kutt
Neste artikkelNorsk olje og gass ønsker mer penger til forskning og utvikling

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR