Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) er glad for at et massivt flertall i befolkningen mener klimaendringene i hovedsak er menneskeskapte.

NTB

– Undersøkelsen som viser at to av tre nordmenn er enige med FNs klimapanel, tilsier at vi må utfordre Fremskrittspartiet til å akseptere det forskerne er kommet fram til, sier Stoltenberg til NTB.
Han mener det ikke burde være så vanskelig for partiet å akseptere en konklusjon som «folk flest» er enige i.
– Det er uansvarlig av et politisk parti å ikke godta de fundamentale konklusjoner vitenskapen har kommet fram til, sier statsministeren.

Han mener det er mange forhold knyttet til klimaendringene som ennå ikke er tilstrekkelig avklart, men sier vi vet nok til at spørsmålet må tas med dypt alvor.

Regjeringens innsats
Stoltenberg mener den store forskjellen mellom regjeringen og Frp er at regjeringen legger forskningsresultatene til grunn for sin politikk, mens Frp betviler det forskerne er kommet fram til.
– Den rødgrønne regjeringen satser betydelig både ute og hjemme. Vi har lagt mest vekt på å stanse avskogingen og å rense CO2-utslippene. Vår satsing på å stanse avskogingen kan alene redusere de globale utslipp med det dobbelte av Norges samlede utslipp, sier statsministeren.

Han opplyser at det snart vil bli inngått en avtale med Brasil. Tidligere har Norge en avtale med Tanzania mens vi sammen med Storbritannia har en avtale med Kongo om å bidra økonomisk for å stanse avskogingen.

Dette dreier seg om raske og billige tiltak med stor effekt, sier statsministeren.

Ny teknologi
Stoltenberg viser også til arbeidet med å utvikle verdens største anlegg for CO2- fangst på Mongstad, et anlegg han selv har kalt en månelanding i arbeidet med å få ned utslippene fra kull – og gasskraftanlegg.

– Vi bruker et stort beløp, men på sikt vil det også gi store resultater fordi så mye av verdens CO 2-utslipp stammer fra denne type kraftanlegg, sier Stoltenberg.

Han mener det er helt avgjørende at USA og Kina blir mer aktive i arbeidet med å stanse klimaendringene. De land som undertegnet Kyoto-avtalen står bare for 30 prosent av utslippene mens Kina og USA alene må svare for 50 prosent.

– Norges utslipp er i en slik sammenheng små, men skal vi bli lyttet til under de internasjonale forhandlingene som nå skal gjennomføres, må vi i det minste selv ha ryggen fri.
– Det er en stor hjelp for de norske forhandlerne dersom de kan vise til at Norge bidrar vesentlig, sier Stoltenberg.

Forrige artikkelBrann i oljetanker kan ha kostet åtte menneskeliv
Neste artikkelOpprørere hevder å ha sprengt oljeledninger i Nigeria

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR