Wintershall og resten av eierne i Skarfjell-lisensen besluttet tidligere i år at funnet skulle bygges ut som en subseatilknytning til Gjøa.

Men partene makter ikke å komme til enighet om betingelsene for tilknytningen, og ifølge offentlige postlister har Bayerngas, som er medeier i Skarfjell, nå bedt departementet avgjøre uenigheten.

Etter det petro.no erfarer, representerer Bayerngas deler av partnerskapet i Skarfjell i denne saken.

Selskapet har bedt Olje- og energidepartementet om en «avgjørelse etter TPA-forskriftens § 13».

Paragrafen har følgende ordlyd:

«Uenigheter som oppstår under denne forskrift kan bringes inn for departementet til avgjørelse. Departementet kan begrense sin avgjørelse til å gjelde deler av uenigheten. Før vedtak fattes, skal hver part gis anledning til å uttale seg. Departementet kan kreve at partene fremlegger de opplysninger som er nødvendig for å fatte vedtak.»

Skarfjell er anslått å inneholde mellom 100 og 140 millioner fat oljeekvivalenter.

Etter det petro.no kjenner til, har Skarfjell-eierne frist til februar 2018 for å levere utbyggingsplan for funnet.

Utbyggingsplanen omfatter i utgangspunktet boring av totalt syv brønner (fire oljebrønner og tre vanninjeksjonsbrønner) med en semirigg. 

[annonse]

Mer om Wintershalls og Engies planer på norsk sokkel, får du på Operatørkonferansen i Stavanger 15. og 16. november. 

Forrige artikkelGlem MDG og skiferolje – dette er vår største utfordring
Neste artikkelRapp Bomek vinner avtale på Johan Castberg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR