Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet ber OLF ta ansvar for å rydde opp i bråket rundt livbåtprosjektet. – Prosjektet er svært viktig, og godt samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgiver er helt avgjørende, mener han.

Av Øyvind Midttun

Fagforbundet Industri Energi har valgt å fryse samarbeidet med Oljeindustriens landsforening (OLF) om livbåtprosjektet. Ketil Karlsen i Industri Energi hevder overfor petro.no at OLF bevisst holder tilbake informasjon og dermed hindrer arbeidstakermedvirkning.

Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet er kjent med konflikten, og sier til petro.no at det er svært viktig at samarbeidet mllom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter – det såkalte trepartssamarbeidet – fungerer godt i et så viktig prosjekt som dette.

– Det er helt avgjørende at arbeidstakerne har tillit til prosjektet og resultatene fra prosjektet, sier Ognedal.

Som leder i trepartsarenaen Sikkerhetsforum var Ognedal i sist møte vitne til at abeidstakerorganisasjonene Industri Energi og SAFE kom med flengende kritikk av måten OLF leder livbåtprosjektet.

– Det ble stående helt klart for meg i det møtet at arbeidstakeroganisasjonene ikke mener at trepartssamarbeidet fungerer i denne saken. Arbeidstakerne indikerte da også at de vurderte om det i det hele tatt var bryet verdt å delta videre i livbåtprosjektet, refererer Ognedal.

Ognedal sier det nå er svært viktig at partene aktivt går inn for å løse konflikten. Og han understreker at ansvaret for å bedre samarbeidsklimaet i all hovedsak ligger på OLF.

.- Det er OLF som leder prosjektet, og det er OLF som har hovedutfordringen her, poengterer han.

– Har ikke arbeidstakerorganisasjonen ansvar?

– Jo. Arbeidstakerne har både rettigheter og plikter, blant annet plikt til å medvirke. Men da må forholdene bli lagt til rette slik at medvirkning faktisk er mulig, sier Ognedal.

Neste møte i sikkerhetsforum er 30. januar. Også da vil livbåtprosjektet bli diskutert.

– Livbåtprosjektet er viktig og vi følger denne situasjonen nøye, avslutter Ognedal.

Forrige artikkelStorberget: – PST gjorde det de kunne
Neste artikkelFrp: Skuebrød for miljøbevegelsen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR