Shell vil hente ut mer fra Ormen Lange og har nå søkt tillatelse om å starte opp produksjon fra ytterligere tre brønner inn mot Nyhamna-anlegget.

Norske Shell søkte i midten av februar om lov til å starte opp produksjon fra tre nye brønner på Ormen Lange-feltet opp mot anlegget på Nyhamna i løpet av 2011. Shell vil begynne en ny metode som betyr at brønnene startes direkte opp mot anlegget fra land, dette betyr at de tre nye brønnene fører til økt utslipp av kjemikalier fra bore- og brønnkjemikalier som behandles på Nyhamna. Brønnstrømmen blir dermed ledet utenom riggen som har boret de og via transportrørledningen til anlegget på land.

Les mer om Ormen Lange i feltdatabasen HER

Når brønnstrømmen da ankommer anlegget vil behandlingen av væske skje der, og Norske Shell skriver i sin søknad til Klima- og forurensingsdirektoratet at de forventer omtrent 490 tonn brønnkjemikalier vil komme til anlegget fra de tre brønnene. Fra disse tonnene skal frostvæske sendes tilbake til gjenvinning og oljen som følger med skal mellomlagres og sendes til raffineri.

Det er ifølge selskapet lav miljørisiko knyttet til operasjonene, og avløpsvannet fra brønner som ble startet opp i fjor har vist lavt innhold av giftige komponenter.

Shell planlegger å starte brønnene i mai, starten av juni og i månedsskiftet juni-juli. Selskapet har kunngjort i lokalavisene at de søker om tillatelse for brønnoppstarten.

Ormen Lange ble satt i produksjon i 2007, og med de tre brønnen som ble satt i produksjon i 2010 er det nå 13 brønner som produserer.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR