Statoil og Aker BP har begge store planer for utbygging av sine funn i området nord for Alvheim.

Aker BP er operatør for funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet og Frøy i dette området, mens Statoil funnet betydelige volumer i sine Krafla og Askja. Også her har Aker BP eierandeler.

– Må unngå å ta avgjørelser i vakuum
Nå tar Olje- og energidepartementet grep for å sikre at mulige gevinster ved en samordning av planene blir utredet.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

«Statoil og Aker BP har i møtene med departementet presentert ulike, mulige utbyggingsløsninger for ressursene i ovenfor nevnte område. Alle løsningene innebærer samordning, men de avviker i hva som er hensiktsmessig omfang av samordningen», skriver OED i et brev til selskapene.

«Det er avgjørende for god ressursforvaltning og høy verdiskapning fra dette området at de beslutninger som tas i de ulike rettighetshavergruppene ikke tas i vakuum, men ses i et mer helhetlig perspektiv slik at de er rasjonelle også i et langsiktig sokkelperspektiv.»

petro.no skrev i forrige uke at Aker BP har søkt myndighetene om en forlengelse av lisens 442B. Dette for å samkjøre fristene med andre lisenser og funn i samme området.

Målet er å få til en koordinert utbygging av flere funn.

– Aker BP ønsker at de aktuelle lisensene i felleskap skal utrede en områdeløsning. Foreløpige vurderinger kan tyde på at en områdeløsning – som inkluderer Krafla / Askja – vil være mer robust og økonomisk attraktiv enn lisensvise løsninger, sa pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP til petro.no.

Ny hub eller tie-backs?
Området er planlagt utbygd enten med en flyter eller en permanent installasjon som hub, med subseastrukturer eller ubemannede brønnhodeplattformer for å utvinne de respektive reservoarene.

Konseptvalg for funnene Aker BP opererer er planlagt i løpet av 4. kvartal 2017. Statoil har tidligere signalisert at også de vurderer en selvstendig utbygging i området, men at en tilknytning til Oseberg er den mest sannsynlige utbyggingsløsningen for Krafla-funnet.

Nå tvinges altså selskapene til å finne en felles vei videre.

«Departementet ber om at Statoil og Aker BP snarest mulig legger frem for departementet en plan for arbeidsomfang og milepæler, herunder en tidsplan som gjør det mulig å vurdere samordnet utbygging med de fastsatte fristene for de aktuelle utvinningstillatelsene. Departementet forutsetter at de involverte selskapene raskt får på plass nødvendige avtaler, herunder om informasjonsdeling, slik at dette ikke forsinker arbeidet med vurderingen.»

Pådrivet fra myndighetene ble først omtalt i Upstream.

Forrige artikkelNå er Wellesley klar for sin første opererte letebrønn
Neste artikkelFaroe fant olje i ny Brasse-brønn

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR