Bergen Group kom torsdag med resultatene for 2.kvartal. Resultatet viser vekst både på topplinjen og bunnlinjen. Omsetningen økte fra ca 53 millioner kroner i første kvartal 2016 til 71 millioner i andre kvartal. Resultatet før avskrivninger økte fra 2 millioner til 5 millioner i andre kvartal.

Selskapet har under ledelse av Hans Petter Eikeland gjennomført betydelige omorganiseringer og nedsalg av deler av virksomheten. Flere av selskapene i konsernet har også gått den tunge veien til skifteretten.

-Konsernets operative virksomhet har på de fleste områder styrket sin posisjon i løpet av 1. halvår 2016, sier Hans Petter Eikeland som kan glede seg over en omsetningsøkning på godt over 30 prosent det siste kvartalet. Han er også godt fornøyd med at en i kvartalet har klart å kombinere en sterk aktivitetsøkning med å opprettholde en robust ordreserve.

-Markedssituasjonen inn mot deler av konsernets virksomhetsområder vurderes imidlertid fremdeles som utfordrende. Det er nødvendig å fortsatt arbeide beinhardt og målrettet med tiltak som kan bidra til å styrke vår konkurranseposisjon, spesielt inn mot offshore-markedet. Vi er imidlertid klare på at videre vekst skal basere seg på lønnsom aktivitet, påpeker konsernsjefen.

Kvartalsrapporten viser også at det arbeides videre med kreditorer og banker for å styrke likviditeten og få på plass en mer robust finansiell situasjon.

Nyhetsbrev fra Petro.no

 

 

Forrige artikkelSonga i rødt
Neste artikkelSolide tall for AF Gruppen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR