Den første mobile vannfabrikken klar for Nordsjøen
Avatar
9. juli 2019
Tratec Halvorsen-sjef Frode Olsen er stolt over at bedriften har klart å utvikle et kontainerkonsept for produksjon av vann som er godkjent for installasjon på alle oljeplattformer.
Den første mobile vannfabrikken klar for Nordsjøen
Avatar
9. juli 2019

Med ny teknologi fra Tratec Halvorsen vil oljebrønner i senfase kunne tømmes raskere, mer miljøvennlig og til en lavere kostnad.

– Vi har utviklet en kontainerbasert prosessmodul, som lager oksygenfritt ferskvann for å vaske ut salt av olje, sier Frode Olsen, som er daglig leder ved Kvinesdal-bedriften.

Løsningen er utviklet på forespørsel og utfordring fra Equinor.

Fordi modulen er lett flyttbar og kan produseres langt raskere og billigere enn de faste installasjonene som tradisjonelt brukes på plattformene, vil den kunne revolusjonere såkalte haleprosjekter på sokkelen.

– Operatørene trenger ikke lenger å vente så lenge på å komme i gang med tømming av brønnene som kanskje ikke har kunnet gjennomføres med bakgrunn i høye realiseringskostnader, sier Bjørn Helleren som ansvarlig for offshore-operasjonene ved Tratec Halvorsen.

Prosjektleder Roald Ingebretsen (f.v.), daglig leder Frode Olsen og offshore-sjef Bjørn Helleren demonstrerer at det er romslig inne i kontaineren.

Kompaktmodulen er godkjent etter NORSOK Z-015N, standarden som definerer de tekniske og sikkerhetsrelaterte kravene til midlertidig utstyr som brukes på innretninger på norsk kontinentalsokkel. Det betyr at den kan installeres på hvilken som helst plattform uavhengig av operatør.

Den første kontainermodulen står nå på Øyesletta i Kvinesdal, klar utskipning til Heimdal-plattformen – som opereres av Equinor.

– Går alt som vi håper, vil vi få bestillinger også fra andre operatører. Vi ser et stort marked i Nordsjøen, både på norsk og britisk side. Utfordringen med salt i olje er verdensomspennende så som i Mexicogulfen hvor mange modne felter er begrenset av dette. Her er det muligheter, sier Frode Olsen.

Vannproduksjonen i kontaineren skjer uten bruk av kjemikalier, noe som er et klart pluss når sørlandsbedriften nå skal ut og markedsføre sitt nye produkt.

– Prosessen er miljøvennlig. Vi lager ferskvann av sjøvannet, fjerner oksygen og varmer det opp til 40 grader for å unngå organisk vekst- og voksproblematikk i brønnen. Alt dette skjer inne i en 20 fot lang kontainer. Du kan godt kalle dette en kompaktfabrikk. Den leverer mellom 50 og 70 kubikkmeter vann i døgnet, sier Roald Ingebretsen, som har ledet utviklingsprosjektet.

Med dagens kapasitet, vil Tratec Halvorsen kunne produsere ti moduler i året.

Han legger ikke skjul på at Tratec Halvorsen har store ambisjoner for det nye konseptet. Spesielt ettersom selskapet samarbeider tett med Veolia Water Technologies, en fransk gigant som er verdensledende på løsninger for vannrensing.

– Sammen kommer vi til å videreutvikle slike systemer. Markedet for mobile komplettmoduler vil garantert øke de neste årene, fordi flere felter blir mer modne. Spesielt ser vi dette i Nordsjøen, sier Olsen.

Tratec Halvorsen-sjef Frode Olsen er sikker på at markedet for kontainerbaserte vannfabrikker vil øke de neste årene.

Om Tratec Halvorsen

Tratec Halvorsen leverer teknologi til offshore-, energi-, og prosessindustri, og er en del av Tratec-gruppen som har 400 ansatte og en årlig omsetning på mer enn 500 millioner kroner.