Imponerende tungløft i Norskehavet
Avatar
2. oktober 2019
Imponerende tungløft i Norskehavet
Avatar
2. oktober 2019

Det tok to år å bygge den 3500 tonn tunge Dvalin-modulen. Det tok tre timer å løfte den på plass på Brage-plattformen. Gigantmodulen skal behandle gassen fra Dvalin-feltet, når det kommer i produksjon i 2020.

Dvalin-feltet er en satellitt til Heidrun-plattformen i det ressursrike Haltenbank-området i Norskehavet. Her ligger også det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet, som får gassløft fra Heidrun og bruker infrastrukturen i nærliggende felt. Gass fra Dvalin vil eksporteres til Nyhamna gassterminal via rørledningen Polarled.