Skal bore for 272 milliarder kroner på tre år
25. april 2019
Skal bore for 272 milliarder kroner på tre år
25. april 2019

Det er ventet et betydelig oppsving i boreaktiviteten på norsk sokkel de neste årene, og investeringer til boring av både utvinningsbrønner og letebrønner øker kraftig.

Ifølge Oljedirektoratet skal det  bores utvinnings- og letebrønner for 272 milliarder kroner i perioden 2019-2021.

Er du rigget for denne oppturen? 
Meld deg på Borekonferansen 2019, den 22. og 23. mai i Stavanger.

I 2018 ble det investert 49 milliarder i utvinningsbrønner. Dette økes til 54 milliarder kroner i år og deretter til henholdsvis 64 og 65 milliarder i 2020 og 2021.

Disse 183 milliardene inkluderer ikke letebrønner.

Her venter Oljedirektoratet at investeringene stiger fra 26 milliarder i 2018 til 29 milliarder i år.

Både i 2020 og 2021, vil tallet lande på 30 milliarder kroner, ifølge prognosene.

Er du rigget for denne oppturen? Meld deg på Borekonferansen 2019, den 22. og 23. mai i Stavanger.

Her får du høre hva oljeselskaper som Equinor, Wintershall, Aker BP, OKEA og Neptune forventer av sine leverandører inn boring og brønn. På scenen står også de viktigste riggselskapene på norsk sokkel, samt helt sentrale brønnleverandører.

Det er alt 140 påmeldte delegater til konferansen.

Se årets program og meld deg på!