I år skal «alle» på Modden – 160 påmeldt allerede
27. november 2018
I år skal «alle» på Modden – 160 påmeldt allerede
27. november 2018

Det er stor rift om plassene på årets Modfikasjonskonferanse, både blant deltakere og utstillere.

Per 11. februar er det allerede 160 påmeldte.

Sjekk hele deltakerlisten her!

Per i dag pågår det prosjekter med samlede investeringsanslag på over 390 milliarder kroner på norsk sokkel.

Nye utbygginger som Johan Sverdrup, Johan Castberg, Aasta Hansteen og Martin Linge utgjør omtrent to tredjedeler av de samlede investeringene, rundt 270 milliarder kroner.

Resten, altså rundt 120 milliarder kroner, investeres i reutvikling av gamle felt samt subseatilknytninger med tilhørende modifikasjoner av eksisterende plattformer.

På toppen av dette, vil det, ifølge Statistisk sentralbyrå, bli innlevert seks utbyggingsplaner i 2019 –  Luno 2, Cara, Tor 2, Fogelberg, Garantiana og Brasse. Samtlige bygges ut som subseatilknytninger og vil kreve modifikasjoner på sine nye vertsplattformer.

I tillegg har Aker BP, Equinor og Point Resources (Vår Energi) planer om større reutviklinger av henholdsvis Ula/Tambar, Grane/Grand og Balder/Ringhorne.

Vil du ha bedre innsikt og oversikt over forretningsmulighetene innen modifikasjoner og vedlikehold – kom på Modifikasjonskonferansen i Stavanger 27. og 28. mars 2019.

Se foreløpig program og meld deg på her!

30 av 34 stands i utstillerområdet er allerede solgt – book din stand her!

Hvordan står det til?
Petro.no og Modifikasjonskonferansen ønsker å få et innblikk i hvordan det står til i leverandørindustrien p.t. Vi håper derfor du kan hjelpe oss ved å bruke to-tre minutter på å svare på disse spørsmålene. Undersøkelsen er anonymisert, og svarene vil bli brukt i forberedelse og gjennomføring av Modifikasjonskonferansen i mars 2019.

Her er en oversikt over pågående og sannsynlige utbyggingsprosjekter som omfatter modifikasjoner av eksisterende plattformer.