Statoil planlegger plugging og forlating (P&A) på Statfjord Nord og Statfjord Øst i mars neste år.

Aktivitetene skal utføres med riggen «Bideford Dolphin,» med forventet oppstart 1. mars 2016. Første brønn ut er Statfjord Nord 33/9-F-1 AH.

I første omgang er det planlagt aktivitet på to brønner, men med potensiell fremtidig aktivitet på ytterligere seks brønner på Statfjord Sattelitter.

Utslipp av gammel borevæske

Under de planlagte P&A-operasjonene på Statfjord Satellittfelt vil gammel borevæske måtte sirkuleres ut av brønnene ved kutting og trekking av 13 3/8’’ og 9 5/8’’ foringsrør. Statoil anser risikoen for dannelse av giftig gass i væsken som tilstede.

Væske vil da komme i retur fra brønnen, og inn i en fordelingsboks som er utstyrt med gassensorer (plassert i luft). Sensorene fjernavleses slik at nivået kan overvåkes kontinuerlig uten at personell er eksponert i området der fordelingsboksen er lokalisert.

Statoil planlegger å ta borevæsken til land, men vil rute væsken direkte til sjø ved deteksjon av giftige gasser over fastsatte takverdier. Ruting til sjø fortsetter så lenge den kontinuerlige giftig gass-målingen viser at nivået er over takverdien for den aktuelle gassen.

Håndtering av giftige gasser på riggen

«Bideford Dolphin» har de siste årene gjennomført mange P&A-jobber, og har opparbeidet seg gode rutiner og erfaringer ved gjennomføring av slike operasjoner. Riggen har opplevd H2S ved tidligere P&A-jobber på Statfjord Øst, men ikke Statfjord Nord. Det er likevel en risiko som aldri kan elimineres, ifølge Statoil.

Det er høyere risiko for giftige gasser ved fjerning av vannbaserte væsker bak casing ved en pluggejobb, og for de kommende pluggejobbene på Statfjord Satellittfeltene er det identifisert både vannbaserte og oljebasert borevæsker bak casing som fjernes i forbindelse med pluggingaktiviteten. Man anser derfor risikoen for giftige gasser tilstede for de kommende pluggeoperasjonene på Statfjord Satellittfeltene.

Det gjøres en individuell vurdering for hver brønn i forhold til hva som vil være nødvendig mobilisering/håndtering av eventuell giftig gass på riggen. Det vurderes også tiltak der borevæske i riser blir tilsatt kjemikalier for å redusere risikoen for giftige gasser på rigg dersom man anser det er behov for dette.

Les også: P&A på agendaen

Inkludering av P&A-aktivitet på Statfjordfeltet

Statoil ønsker å få inkludert P&A-aktivitet på Statfjord Øst og Statfjord Nord under Statfjordfeltet i eksisterende rammetillatelse på Statfjordfeltet.

Forbruk og utslipp av kjemikalier for utførelse av selve P&A-jobben er dekket i eksisterende rammetillatelse, ifølge Statoil.

Les også: Slik skal «eldrebølgen» offshore ivaretas

Statfjord Nord:

Les også: Oljelekkasje på Statfjord – igjen

Forrige artikkelRingvirkninger – hvor blir de av?
Neste artikkelSlik kan redningsaksjoner bli i nord

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR