En storstilt satsing på biodrivstoff kan skjerpe presset på vannressursene, advarer eksperter., NTB

Både EU og USA har nylig vedtatt mål for økt bruk av bioetanol og biodiesel i transportsektoren, for å redusere utslippene av CO2.

Men klimagevinsten kan fort bli spist opp av andre skadevirkninger. Økt satsing på biodrivstoff kan blant annet føre til økt press på knappe vannressurser, advarer Det internasjonale vanninstituttet i Stockholm, SIWI.

Vann og biodrivstoff er et av temaene under den internasjonale vannuka i Stockholm, som begynner søndag. Rundt 2.500 eksperter fra 140 land kommer sammen for å diskutere hvordan verdens vannressurser kan forvaltes på en mest mulig bærekraftig måte.

– Det overgripende tema er de store utfordringene i tiden framover, særlig i lys av klimaendringene. Forholdet mellom biodrivstoff, matproduksjon og vannressurser er et av mange tema i denne diskusjonen, sier professor Jan Lundqvist ved SIWI til NTB.

Vannmangel
Over én milliard mennesker i 30 land mangler tilstrekkelig vann, ifølge FN. Tallet ventes å øke med 50 prosent innen 2025.

Klimaendringene vil ytterligere forsterke vannmangelen i deler av verden, særlig i Afrika og Asia, fastslo FNs klimapanel i sin siste hovedrapport, som ble lagt fram tidligere i år.

Store deler av Afrika vil bli for tørt for matproduksjon. Isbreene i Himalaya vil også bli kraftig redusert, med enorme konsekvenser for jordbruket i India, Bangladesh og Kina.

Skjerper problemene
Storstilt produksjon av biodrivstoff kan skjerpe disse problemene. Både sukkerrør og mais, de to vanligste råvarene til bioetanol i dag, er vannkrevende vekster.

– Vi har gjort estimater som viser at vannmengden som trengs for å dekke forventet etterspørsel etter bioenergi i 2050 kan bli like stort som vannbehovet i matproduksjonen. Selv med mer effektiv bruk av vannet, for eksempel høsting av regnvann, er det vanskelig å se hvor vi kan finne slike vannmengder, sier professor Lundqvist.

– Det er store forventninger til at bioenergi skal løse energiproblemene. Men mangelen på vann setter klare grenser for hvor mye denne produksjonen kan øke, sier han.

Ny teknologi
Lundqvist ser muligheter for at produksjon av bioenergi kan foregå uten å konkurrere med matproduksjonen om knappe vannressurser.

– Dette er en relativt ny teknologi. Det arbeides for eksempel med metoder for å bruke skogsprodukter, avløpsvann, og energiplanter som kan dyrkes i områder som ikke egner seg som matproduksjon. På den måten kan energivekster gi bøndene nye inntektsmuligheter, sier han.

Overforbruk
Samtidig advarer han mot å se seg blind på produksjonen, og glemme forbruket.

– Svinnet og sløsingen er stort, både når det gjelder vann, mat og energi. Grovt sett halvparten av maten forsvinner fra åkeren til gaffelen. Samtidig er overvekt et voksende problem i store deler av verden. Den største ressursgevinsten kan kanskje hentes med effektive tiltak mot svinn og sløsing, kombinert med en mer nøktern livsstil i vår del av verden, sier han.

Forrige artikkelCanadas statsminister til Arktis
Neste artikkelVarsler mangel på forskere

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR