Biodrivstoff laget på mais og raps gir større klimaskader enn vanlig bensin og diesel, viser forskningsstudie.

Av Øyvind Midttun

Bioetanol og biodiesel. Det høres miljøvennlig ut, men er det ikke. I alle fall skal vi tro en fersk forskningsstudie fra universitetet i Edinburgh i Storbritannia.

Tidligere har det vært estimert at overgang til bidrivstoff kan kutte klimautslippene med opp til 40 prosent. Men i studien som nå er publisert i tidsskriftet Atmospheric Chemistry and Physics river kjemiker og nobelprisvinner Paul J. Crutzen glorien av biodrivstoff.

Å fylle biodrivstoff på tanken gir faktisk større utslipp enn om bilen din går på bensin eller diesel, mener forskerne.

Crutzen og kollegaene har beregnet at produksjon og forbrenning av biotetanol produsert av mais bidrar til 50 prosent større utslipp av klimagassutslipp enn om motorene hadde fått vanlig bensin.

Enda verre blir det om du erstatter vanlig diesel med biodiesel laget av rapsfrø. Da øker klimautslippet ditt med 70 prosent.

Problemet sitter ikke i bilmotoren, men i jorda.

Gjødselsen som spres over mais- og rapsåkrene bidrar nemlig til å frigjøre nitrogenoksid (N2O), eller lystgass – en klimagass mange ganger kraftigere enn CO2.

Globalt er N2O den tredje viktigste naturlige klimagassen ved siden av CO2 og metan.

I følge Statens forurensningstilsyn er mikrobiologisk aktivitet i jorda den viktigste kilden til dannelse av N2O. Både nitrogenholdig mineralgjødsel og husdyrgjødsel stimulerer prosesser som danner lystgass.

Crutzens forskerteam mener at mikrobene i jordsmonnet produserer over dobbelt så mye N2O enn hva for eksempel FNs klimapanel IPCC har antatt.

Unntaket er biodrivstoff fra sukkerrør. Det er langt mer miljøvennlig, og vil gi en utslippsreduksjon i forhold til vanlige drivstoff. Problemet er bare at mais og raps er mest utbredt. Mais dominerer bioproduksjonen i USA. I Europa er raps råstoff for over 80 prosent av biodrivstoffet.

Biodrivstoffet som importeres og selges i Norge er laget av raps.

Forrige artikkelNorsk gruveselskap i hardt vær
Neste artikkelRekordlav arbeidsledighet i Tyskland

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR