Miljøvernminister Helen Bjørnøy opprettholder utslippstillatelsen Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt i forbindelse med leteboring på Goliat-feltet i Barentshavet.,NTB

– Min beslutning gjelder miljøkonsekvensene av denne konkrete leteboringen, og min konklusjon er at det er forsvarlig å opprettholde den tillatelsen SFT har gitt, sier miljøvernministeren.

Hun understreker at boringen skal skje innen boretidsvinduet fram til 15. januar neste år.
Miljøvernministeren støtter seg også til de rammene Stortinget tidligere har lagt for Goliat.

– Vi ble i denne saken satt i en pressituasjon. Den forrige regjeringen hadde den på sitt bord i over en måned uten å treffe noen avgjørelse. Vi har nå jobbet raskt og grundig med saken, sier Bjørnøy.

SFT ga 28. juni utslippstillatelse til Eni Norge AS til boring på Goliat-feltet i Barentshavet. Natur og Ungdom og Bellona påklagde SFTs vedtak 5. august. SFT opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til Miljøverndepartementet 31. august. Departementet ga 20. oktober klagen oppsettende virkning.

I Stortingsmelding 38 understrekes det at beslutningen ikke innebærer et endelig ja til utbyggingen av Goliat, dersom dette skulle bli aktuelt.

– Dette må det tas stilling til når rettighetshaverne fremmer sin utbyggingsplan. Det blir da opp til selskapene å demonstrere at en eventuell utbygging tar tilstrekkelig hensyn til miljøet og det særlig verdifulle området, heter det i Stortingsmeldingen. (©NTB)

Forrige artikkelSabotasje stanser Iraks oljeeksport
Neste artikkelFuglevirusfrykt på oljeinstallasjonene i Nordsjøen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR