Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) mener at den norske forvaltningsplanen for Barentshavet bør kunne bli modell for løsning av sammensatte miljøproblemer i havområder.,
NTB

Bjørnøy sier til NTB at et førsteutkast til forvaltningsplan vil være klar i slutten av 2005, og at den ferdige planen skal legges fram en gang i 2006.

– Det vil ikke bli tildelt noen ny konsesjoner for oljevirksomhet før denne planen er ferdig. Den skal danne basis for all virksomhet. Vi vil se all virksomhet i sammenheng, sier miljøvernministeren.

Felles utfordring
Bjørnøy møtte onsdag sine nordiske kolleger på møtet i Nordisk Råd i Reykjavik. Her la hun fram planene for det norske formannskapet i det nordiske samarbeidet.

– Vi skal gjøre vårt. Miljøødeleggelsene er en felles utfordring som krever felles løsninger. Regjeringen vil bidra til å sette miljøspørsmål tydelig på dagsordenen. Vi skal stå for en tydelig og synlig miljøpolitikk, lover hun.

Miljøvernministeren sier at de som bor i Arktis allerede opplever virkningene av de store klimaendringene og av miljøgiftene som fraktes inn både via luft og vann og som hoper seg opp i området.

– Vi vil sørge for at det nå tas en samlet nordisk innsats for at de samfunnsmessige konsekvensene av klimaendringene blir kartlagt, sier Bjørnøy.

Folkelig engasjement
Hun legger vekt på at folk flest skal ta del i arbeidet. Derfor planlegges det blant annet en konkurranse hvor lokalsamfunnene inviteres til å presentere hvordan de arbeider for å stoppe tapet av biologisk mangfold.

Bjørnøy sier det skal arbeides for å bruke erfaringer fra lokalsamfunn og forskning for å legge bedre til rette for satsing på friluftsliv og psykisk helsevern.

– I Norden har vi gode tradisjoner for folkelig deltakelse i samfunnsplanleggingen. Det er viktig med en bred oppslutning for at vi skal kunne føre en offensiv miljøpolitikk, sier miljøvernminister Bjørnøy. (©NTB)

Forrige artikkelHydro eksponert for orkanskadene i Mexicogulfen
Neste artikkelFortsatt nedgang i ledigheten

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR