Boa Offshore har bestilt åtte offshorefartøyer for 3,6 milliarder kroner.

Boa Offshore har bestilt fire ankerhåndteringsfartøyer og fire forsyningsskip fra Vik-Sandvik AS. Ifølge Dagens Næringsliv er samlet verdi av ordrene om lag 3, 6 milliarder kroner.

De første skrogene er allerdede under bygging på et verft i Kina, og det det første skal leveres neste år. Utrustningen av båtene kan ifølge rederiet skje på Fosen Mekaniske Verksted.

Forsyningsskipene er av typen VS 495 MPSV.

Ankerhånteringsfartøyene er av typen VS 491.
Illustrasjon: Boa Offshore