Brønnen klassifiseres som tørr med spor av gass.,GDF Suez E&P Norge AS, operatør for lisens 607 , har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7218/8-1 Byrkje .

Brønnen er boret om lag 65 kilometer sørvest for olje- og gass-funnet 7220/8-1 Johan Castberg og 130 km nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre kritt (Kviting formasjonen) og nedre kritt (øvre del av Kolmule formasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre del av Kolmule formasjonen.

Brønnen påtraff tynne siltsteinslag i Kviting-formasjonen med forhøyede gass lesninger i et brutto intervall på rundt 35 meter. I et sandig siltsteinslag ble det målt bevegelig gass. I Kolmule formasjonen er det ikke påtruffet reservoarbergarter. Brønnen klassifiseres som tørr med spor av gass.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i PL 607. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3000 meter under havflaten og ble avsluttet i Kolmuleformasjonen av tidlig kritt alder. Havdypet er 385 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7218/8-1 ble boret av «Transocean Barents» som nå skal til utvinningstillatelse 537 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7324/7-2 Hanssen (tidligere Wisting Main ) der OMV er operatør.

GDF Suez er operatør i PL 607 (60 prosent) med partnerne Concedo (20 prosent) og OMV (20 prosent).

Forrige artikkelVissim med Ivar Aasen-kontrakt
Neste artikkelRammeavtale til Acona

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR