Statoil planlegger å bore letebrønn 30/11-13 Beerenberg tidligst i slutten av mars.

Letebrønn 30/11-13 Beerenberg ligger i PL 272/PL 035. Brønnen er lokalisert ca. 20 km sør for Oseberg-feltet og ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund Kommune i Hordaland. Brønnen 30/11-13 Beerenberg er planlagt boret ca. 9 km nord for brønnen 30/11-12 Askja South East og ca. 7,5 km sørøst for den planlagte brønnen Krafla Main Statfjord (som senere ble kansellert). Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 106 m MSL.

Les også: Statoil mangler rigg

Boringen planlegges utført med den halvt nedsenkbare boreriggen «Songa Delta,» men endelig valg av boreinnretning er per i dag ikke besluttet. Tidligst borestart er estimert til ultimo mars 2016.

Hovedformålet med letebrønn 30/11-13 er å bekrefte kommersielle ressurser i Beerenberg-prospektet. Hovedreservoaret i Beerenberg er sandstein av Jura-alder. Dersom resultatene fra hovedbrønnen ikke er konklusive med hensyn til hydrokarbonfylling i reservoaret, vil et nedflanks sidesteg (30/11-13 A) bli boret.

Estimert maksimal varighet er satt til 37 døgn for hovedbrønnen og 26 døgn for sidesteget (30/11-13 A). Totalt gir dette en estimert maksimal varighet på 63 døgn. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 106 m MSL.

Datainnsamling vil bli gjennomført i henhold til eget program og brønnen vil bli plugget tilbake permanent.

Statoil er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Partnere er Det norske oljeselskap ASA (25 prosent) og Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent). Ettersom Det norske har kjøpt opp Svenska Petroleum, vil det si at Det norske nå eier 50 prosent av lisensene.

Les også: Borer ny nordsjøbrønn i Krafla-lisens

(Illustrasjon: Statoil)
(Illustrasjon: Statoil)

 

 

Forrige artikkelGasslekkasjen på Kårstø stoppet
Neste artikkelRiggnedgangen fortsetter i 2016

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR