Lundin skal bore avgrensningsbrønn på Gotha med tidligst oppstart i mai 2014.,Letebrønn 7120/1-4 Gotha Appraisal er lokalisert i lisens 492 Barentshavet nordvest for Snøhvit -feltet, om lag 156 km fra nærmeste land som er Trombåk på Sørøya i Hasvik kommune.

Brønnen er planlagt boret med semien «Island Innovator.» Boreaktiviteten er planlagt å starte opp våren 2014, med tidligst forventet oppstart i mai.

Brønnen har Gohta Karst som primærmål, og Gohta Kobbe som sekundærmål. Formålet med boreoperasjonen er å:

* Teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i nordlig del av Gohta Karst reservoaret. Gohta Karst er en karbonatsekvens i toppen av Røyeformasjonen.
* Teste hydrokarbonpotensialet i sandsteinen i Kobbe formasjonen. Kobbe formasjonen ligger over karbonat sekvensen.

Varigheten av operasjonen er estimert til ca. 58 dager (gitt funn). Operatøren har også opsjon på å bore sidesteg (28 dager) og brønntest (16 dager). Havdypet er ca. 331 meter.

Partnere i PL 492 er Lundin (operatør – 40 prosent), Det norske (40 prosent) og Noreco (20 prosent).

Forrige artikkelVil splitte Statoil
Neste artikkel«Island Constructor» skal plugge brønner på Gyda

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR