«Songa Enabler» startet i slutten av juli boringen av en ny injeksjonsbrønn for CO2-gass på Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest.

Deretter starter boringen av en produksjonsbrønn som skal gi påfyll av gass til Hammerfest LNG. Det skriver Statoil i en melding.

Fredag 29. juli startet den siste Cat D-boreriggen «Songa Enabler» boringen på Snøhvit-feltet i Barentshavet utenfor Hammerfest. Riggen kom rett fra verftet i Sør-Korea, og er i gang med sitt første oppdrag på norsk sokkel.

Snøhvit er fortsatt det eneste LNG-prosjektet i verden hvor CO2 som skilles fra brønnstrømmen blir fanget og lagret i en egen formasjon offshore.

Så langt er det lagret mer enn fire millioner tonn CO2 fra Snøhvit, som holdes under oppsikt slik at den ikke blander seg med hovedreservoaret som det produseres fra. Nå er det behov for en ny CO2 injeksjonsbrønn.

Etter at den nye CO2-injektoren er på plass, går boreriggen rett over til å bore den første nye produksjonsbrønnen på Snøhvit etter at feltet startet opp i 2007. Borekampanjen er planlagt å vare fram til jul.

Hindrer CO2-lekkasje

I 2013 ble prosjektet «CO2 solution project» etablert for å bygge og installere en ny CO2-injeksjonsbrønn til erstatning for den opprinnelige injeksjonsbrønnen, som over tid ville lekket CO2 inn i gassreservoaret på Snøhvit-feltet.

– Hammerfest LNG trenger påfyll av mer gass for å opprettholde den høye produksjonen og kapasitetsutnyttelsen ved anlegget samtidig som vi må sørge for en bærekraftig CO2-lagring. Derfor er prosjektet viktig for Statoil, sier Geir Owren, oppdragsleder for prosjektet.

Sommeren 2015 ble det gjennomført en omfattende marin kampanje hvor rørledninger og brønnramme for CO2-prosjektet ble installert og knyttet opp mot det eksisterende havbunnsanlegget på Snøhvit-feltet.

Det nye havbunnsanlegget ble bygget og installert uten skader og innenfor budsjettrammen på 2,5 milliarder kroner.

– Avstanden til Barentshavet gir ekstra utfordringer med hensyn til mobilisering og seilingstid, dermed kreves nøye planlegging, grundige forberedelser og tett samarbeid med leverandørene. Vi er godt fornøyd med både utstyrsleveranser og marine operasjoner, som resulterte i en vellykket prosjektgjennomføring, sier prosjektleder, Sveinung Øvretveit.

Det neste store utbyggingstrinnet for Hammerfest LNG er utbyggingen av Askeladd-feltet, som inngår i planen for utbygging og drift av Snøhvit-lisensen. Det er forventet oppstart i 2020/2021. Dette utbyggingstrinnet vil bidra til fortsatt full kapasitetsutnyttelse på Hammerfest LNG.

Se video: Snøhvit CO2 Solution

(Video: Statoil)

Forrige artikkelStormGeo kjøper analyseselskap
Neste artikkelDet norske har spuddet nordsjøbrønn

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR