Statoil skal bore Barents-brønnen 7227/10-1 Saturn med «Transocean Spitsbergen.» Tidligst oppstart blir medio oktober.,Brønn 7227/10-1 Saturn ligger i PL 230 i Barentshavet, nordvest for Nordkinnhalvøya, ca. 116 km fra nærmeste land som er Gamsvik kommune i Finnmark. Statoil har også opsjon på boring av to sidesteg.

Det er nå klart at det er operatørens allerede mye brukte semi i Barentshavet som skal brukes; «Transocean Spitsbergen.»

Primært formål med letebrønn 7227/10-1 er å påvise hydrokarboner i Snadd-formasjonen (intra early carnian) som er av trias alder. Sekundært formål er å undersøke potensial for hydrokarboner i Kobbe-formasjonen, også av trias alder, og å undersøke utbredelsen av trias kildebergarter. Formålet med eventuelle sidesteg er å påvise kolonnehøyder av gass og olje, dersom dette ikke lar seg påvise i hovedløpet.

Topp reservoar i Snaddformasjonen er prognosert på 2345 m TVD RT. Reservoartrykket estimeres til å ligge rundt 257 Bar og reservoartemperatur på ca 70 °C. Topp reservoar i Kobbeformasjonen er prognosert på 2785 m TVD RT med et estimert reservoartrykk på ca. 300 bar. Reservoartemperaturen er estimert til 85 °C.

Havdypet ved 7227/10-1 Saturn er ca. 232 m MSL.

Planlagt oppstart er tidligst medio oktober, og varigheten av operasjonen er estimert til 50 døgn, inkludert permanent plugging. Lisens 230 ble første gangen tildelt under Barentshavprosjektet i 1997, og omfatter blokkene 7227/8 , 9 og 10 .

Statoil er operatør i PL 230 (35 prosent) med partnerne Spike (30 prosent), Explora (20 prosent) GDF Suez (15 prosent).

Forrige artikkelIndustrien i krevende terreng
Neste artikkelProduksjonsstopp på Troll C

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR