Talisman skal lete etter tilleggsressurser til Varg-feltet når de borer Nordsjø-brønnen 15/12-24 Snømus., (Illustrasjon: Talisman)

Talisman Energy Norge AS vil bore letebrønn 1 5/12-24 Snømus i PL 672 . Brønnen ligger i nærheten av Varg -feltet ca. 6 km nord for «Petrojarl Varg» i Nordsjøen. Vanndybden i området er 85 m.

Målet med brønnen er å påvise hydrokarboner i Jurassicreservoaret i Ula/Sandnes formasjonene samt Sleipner/Huginformasjonene i Varg området. Dette for å forlenge levetiden av Varg-feltet. Talisman antar at Snømusreservoaret inneholder olje av samme type som den som finnes i Varg-reservoaret.

Brønnen skal bores med «Maersk Giant.» Planlagt oppstart er tidligst 1. mars 2015, og operasjonene er planlagt gjennomført i perioden 1. mars til 8. juli 2015. Estimert varighet av operasjonen, inkludert sidesteg og eventuell brønntest, er 129 dager.

Talisman Energy Norge er operatør i PL 672 (50 prosent) med Det norske (25 prosent) og Fortis Petroleum (25 prosent) som partnere.