BG har fått Petroleumstilsynets samtykke til boring av letebrønn 34/3-5 Jordbær Sør, som operatøren skal bore når de er ferdig på Jordbær Sørøst.

I uke 49 ble det klart at når BG er ferdig på Jordbær Sørøst i Nordsjøen, skal de bore en ny letebrønn 2,6 km unna. Brønnen som skal bores er 34/3‐5 Jordbær Sør i PL 373S i Nordsjøen.

Brønnen vil bli boret til en total dybde på 4 342 m målt fra boredekk, og 4 320 m fra gjennomsnittlig havnivå.

Tidligere aktivitet på feltet inkluderer letebrønnene Jordbær Sentral, Jordbær Vest og Jordbær Sørøst, samt feltutbyggingen på Knarr.

Letebrønnen Jordbær Sør er lokalisert i den nordlige delen av Tampenområdet, ca. 120 km vest for Florø. Borestedet ligger ca 2,6 km vest for letebrønnen Jordbær Sørøst og ca 4,2 km sør for Knarr-feltet. Den korteste avstanden til land er ca 96 km til ei lita øygruppe utenfor NOFO‐eksempleområdet Sverlingsosen – Skorpa i Flora kommune.

Det er ca. 210 km til Bergen og 360 km til Stavanger fra lokaliteten. Vanndypet i området er ca 403 meter. Avstanden til de nærmeste installasjonene på Snorre og Vega er henholdsvis 33 og 53 km.

Borestart er planlagt etter at aktiviteten ved den nærliggende letebrønnen Jordbær Sørøst er avsluttet, som er ventet vil skje i 2015. Brønnen vil bores med «Transocean Searcher,» og vil ha en total varighet på 100 dager inklusiv en eventuell brønntest.

Hensikten med brønnen er å undersøke hydrokarbonpotensialet i Cook formasjonen i Jordbær Sør‐strukturen. Det forventes at Cook formasjonen inneholder lett olje med samme karakteristikk som oljen i Jordbær Central og Jordbær Vest‐funnene. Denne antakelsen er ytterligere basert på funnet i 34/5‐1 S Blåbær og analyser av regionen.

Ved et eventuelt funn vil det gjennomføres en brønntest. Avhengig av størrelsen på funnet vil det kunne bli utført en brønntest før brønnen plugges og forlates permanent.

Rettighetshavere i PL 373S er BG Norge AS (operatør, 45 prosent eierandel), Idemitsu Petroleum AS (25 prosent), Wintershall Norge ASA (20 prosent) og RWE Dea Norge AS (10 prosent).

Forrige artikkelEMGS selger Brasil-data
Neste artikkelKarriere innen olje og gassektoren, se intervju med ansatte i bransjen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR