KCA Deutag har utviklet en boresimulator som selskapet mener tar opplæringen av borepersonell et steg videre.

Av: Torstein Schjølberg

På tide å ta opplæringen
på riggene et steg videre,
mener Ulf Eide.

KCA Deutag Drilling Group har i samarbeid med britiske Drilling Systems Ltd utviklet en boresimulator under betegnelsen DART, Drilling and Advanced Rig Training. Simulatoren er den eneste i sitt slag som tilbyr dynamisk trening av borepersonell og samtidig sanntids simulering av boreoperasjonen.

DART er blant de nominerte til ONS 2008 Innovators, en pris som i år omfattes med stor interesse. Hele 45 produkter eller løsninger i kategorien for de store bedriftene er nominert til årets innovasjonspris.

ONS innovasjonspris er ettertraktet

– Vi tar det som en anerkjennelse at DART er nominert til ONS 2008 innovasjonspris, sier kontraktssjef Ulf Eide i KCA Deutag Drilling Norge til Petro.no.

Luftfart
Eide trekker parallell til luftfart hvor simulatorer er blitt brukt i flere tiår, når han skal begrunne hensikten med DART.
– Både nye og gamle rigger har operatørposisjoner som minner mer om en cockpit i en Boeing 747, enn en tradisjonell offshore rigg. Derfor er det på tide å ta opplæring av personellet som skal betjene disse riggene et betydelig steg videre, sier han.

DART er en boresimulator med primært to funksjoner.
– Den ene funksjonen kan best sammenlignes med en flysimulator, hvor man sitter plassert i en operatørposisjon for styring av boreprosessen på en rigg/platform. Det gir en realistisk trening i sikre omgivelser. Den andre er dynamisk simulering av en brønn slik at brønnspesifikke utfordringer kan avdekkes før man borer brønnen, forklarer Eide.

Simulatoren er ifølge Eide blitt godt mottatt.
– DART brukes blant annet mye av BP i Aserbajdsjan hvor vi har satt opp et treningssenter hos BP. Vi har også et treningssenter i Aberdeen, hvor StatoilHydro nå har booket tid for å trene på en planlagt boreoperasjon på Gullfaks.

Referansene er gode. Blant annet har BP’s Training Manager Dan White uttalt seg svært positivt, og ser på DART som en nøkkelfaktor for å oppnå sikker og effektiv drift på BPs rigger i Aserbajdsjan.

Og blir StatoilHydro fornøyd, kan det være duket for en simulator også i Norge.

Tekst fortsetter under bildet.

Simulatoren har meget god 3-D grafikk og virkelighetstro lyder. Den kan enten settes opp i en fullskalaversjon (samme størrelse som en driller cabin) eller i en 40 fots container versjon.
Foto: KCADEUTAG


Trene på samspill

Det er to operatørposisjoner i simulatoren, med tilnærmet samme omgivelser som i en borehytte offshore. Operatørene av DART kan ifølge Eide øve på å bore eller betjene alt utstyr som finnes på boredekk. Det vil si kjøring av topdrive, jernroughneck og pipehandlerutstyret, og ikke minst samspillet mellom alle disse maskinene.

– Man kan dermed trene på samspill mellom operatørene og få opplæring i trygge omgivelser. Som i en flysimulator så vil man projisere «utsikten» operatørene har, enten på LCD skjermer eller på lerret. Følgelig får man en svært virkelighetstro simulator, sier han.

Dynamisk simulering
Den andre funksjonen er dynamisk simulering av en spesifikk brønn.
– Mange produksjonsbrønner er svært komplisert å bore, og man kommer ofte opp i uventede problemer som for eksempel tap av sirkulasjon, fastkjøring av borestreng og innrasing av formasjon. Mange av disse problemene kan unngås hvis man avdekker slike utfordringer på forhånd, poengterer Eide.

I den dynamiske simuleringen programmeres brønnbanen i simulatoren, samt en del andre brønnspesifikke forhold.
– Gjennom simulering kan designet på brønnen optimaliseres, slik at man kan få en effektiv boreoperasjon offshore. Samtidig kan riggpersonellet trenes på den spesifikke brønnen slik at de blir bevisst hvilke utfordringer man står ovenfor, og hvordan man må handle for å unngå problemer.

Eide peker på at DART også har et tredje aspekt.
– Systemet kan brukes i forbindelse med designprosessen av nye rigger. DART kan vise om boredekket har en hensiktsmessig layout, og at plassering av utstyr og maskiner er optimal før man bygger riggen, sier han.

– Som kjent er modifikasjoner i etterkant svært kostnadskrevende, og DART blir dermed en rimelig kvalitetskontroll av designet, tilføyer han.

HMS-effekt

DART er godkjent av bransjeorganisasjonen
IADC (International Association of Drilling
Contractors). Foto: KCADEUTAG