Lundin skal etter planen bore letebrønn 16/1-24 Gemini i Nordsjøen, så snart «Island Innovator» er ferdig på nordsjøprospektet Zulu. Nå har de fått Oljedirektoratets tillatelse til å bore brønnen.

Letebrønn 16/1-24 Gemini er i lisens 338 i midtre del av Nordsjøen. Avstanden til nærmeste land er ca. 170 km, som er Utsira i Rogaland. Lisensen omfatter deler av blokk 16/1. Vanndypet på lokasjonen er 105 meter.

Formålet med letebrønnen er å bevise tilstedeværelsen av høykvalitets reservoar facies i nedre Paleocen, verifisere tilstedeværelsen av hydrokarboner i reservoaret, og etablere en olje-vann kontakt. Det skal bores gjennom og verifisere ”basement reflector” og kalibrere de petrofysiske egenskapene.

Hovedreservoaret består av sandstein i Ty -formasjonen. Toppen av reservoaret er beregnet å ligge på 2.082 meter TVD (totalt vertikalt dyp), mens TDV for brønnen er 2.525 meter. Formasjonene er av liknende type som en rekke andre brønner boret i denne regionen tidligere, og boreprogrammet er derfor optimalisert i forhold til foreliggende boreerfaringer.

Hovedbrønnen skal bores vertikalt, med en opsjon for et sidesteg og en brønntest, avhengig av brønnresultat. Estimert varighet for boreoperasjonen er ca. 60 dager (gitt funn). Boring av sidesteget er estimert å ta 29 dager. Brønntest planlegges med en varighet på 19 dager. Den totale varigheten for operasjonen gitt samtlige opsjoner er estimert til 108 dager. Brønnen skal plugges og forlates etter endt operasjon.

Partnere i PL 338 er Lundin (operatør – 50 prosent andel), OMV (20 prosent), Statoil (15 prosent) og Wintershall (15 prosent).

Forrige artikkelSe bølgen treffer plattformen
Neste artikkelAGR sikrer kontrakt med russisk olje- og gasselskap

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR