Borgland Dolphin skal i mai og fremover bore en brønn for Wintershall 98 km vestsørvest for Florø i Orion prospektet. Oppstart er estimert til midten av mai og det er planlagt en opersjon som varer mellom 47 og 134 dager avhengig av funn og eventuelle påfølgende sidesteg. Dette melder Ptil i dag

Boringen skal gjennomførast med Borgland Dolphin, som er ei halvt nedsenkbar flyttbar borerigg av typen Aker H-3. Riggen er eid av Fred. Olsen Energy ASA og operert av Dolphin Drilling AS og  ble bygd som flotell i 1977 og ombygd/oppgradert til borerigg i 1999.

Wintershall Norge AS (Wintershall) er operatør for utvinningstillatelse 248 i Nordsjøen. Brønnen skal borast i eit prospekt kalt Orion og har betegnelsen 35/11-19S. Lokasjonen er om lag 98 km vestsørvest for Florø og har dei geografiske koordinatane

Borgland Dolphin fekk samsvarsuttalelse (SUT) frå Ptil i september 2004.

Nyhetsbrev fra Petro.no

 

Forrige artikkelPolarcus med Marokko-kontrakt
Neste artikkelLundin: Rekordproduksjon etter Edvard Grieg-oppstart

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR