Bourbon Offshore har nå tatt initiativ til et nytt verktøy for å sikre etterlevelse og utvikling av sikkerhetsstyringen om bord på selskapets skip. Satsingen er et samarbeid med ShipMaster AS.

KANTRET: «Bourbon Dolphin».
(Foto: BOURBON OFFSHORE)

Bourbon Offshore er formange mest kjent som rederiet som eide «Bourbon Dolphin», skipet som kantret og sank utenfor Shetland 12. april 2007. 7 medlemmer av mannskapet omkom. Rederiet ble senere idømt en bot fordi de ikke gav kapteinen god nok tid til å gjøre seg kjent med skipet, oppdraget og mannskapet, i tillegg til at sikkerhetsrutinene ikke var gode nok.

– Kjerneårsaken til hendelser i offshore-næringen er sammensatt, men skyldes litt for ofte operatørens prosedyrebrudd. Næringen som helhet ønsker forbedringer i sikkerhetskulturen og bransjen trenger derfor verktøy som sikrer god kvalitet i etterlevelse, risikoforståelse og risikohåndtering, sier Eirik Eide, Markedsdirektør i Bourbon.

– Dessverre er ikke «godt sjømannskap» aleine godt nok i lengden når det stilles krav til dokumenterbar planlegging, utføring, etterlevelse og kontroll, sier han i en pressemelding.

ShipMaster AS er en del av ålesund Kunnskapspark, og har utviklet et databasert prosedyresystem som vil gjøres tilgjengelig på Bourbon Offshores skip.

– Operasjonsprosedyrer utgjør kjernen av organisasjonens kollektive erfaring, det er derfor viktig å gjøre denne lett tilgjengelig, sikre etterlevelse og ikke minst bidra til en fornuftig utvikling etter hvert som man tilegner seg ny kompetanse, sier Torbjørn Krogen, daglig leder i ShipMaster AS, i pressemeldingen.

Utviklingsarbeidet er i stor grad finansiert av Bourbon Offshore.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR