Maersk Drillings nyeste skudd på stammen, «Maersk Reacher» tar turen til Norge og skal bore brønner på Valhall for BP. Den treårige kontrakten kan være verdt omkring to milliarder kroner.

TIL NORGE: «Maersk Reacher». Foto: MAERSK

og Henrik Arnestad Salthe

– Vi har nå inngått en treårig kontrakt med Maersk Drilling om bruk av heavy duty boreriggen «Maersk Reacher» på Valhall, forteller pressetalsmann i BP Norge, Jan Erik Geirmo til Oilinfo.

«Maersk Reacher» ble bygd ved Keppel-verftet i Singapore i 2009, og er for tiden plassert ved Harald-feltet på dansk sokkel hvor den skal være hotell frem til slutten av november, og eventuelt helt frem til 1. mars hvis Maersk Oil and Gas bruker opsjonen de har på to måneder. Dette er likevel i god tid før riggen skal befinne seg på norsk sokkel. Ifølge BP skal riggen begynne boring av brønner på Valhall sommeren 2011.

Hvor mange brønner dreier det seg om?

– Det er vet jeg ikke, men det er en treårig kontrakt så det betyr jo at det vil bli boret en del brønner, forteller Geirmo.

Behov for mannskap
Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling Norge, kan ikke bekrefte at Valhall-brønnene blir den første borejobben for riggen.

– Men det er lite trolig at den vil komme til norsk sokkel før oppdraget på Valhall, sier Korsgaard til Oilinfo.

I dag har riggen fem reduserte mannskap som jobber to uker på og tre uker av. Dette fungerer på dansk sokkel, men vil bli vanskelig på norsk sokkel. Her vil det bli behov for seks mannskap som jobber to uker på og fire uker av. Mannskapet om bord skal ha fått beskjed om at de vil gjennomgå nødvendige kurs før de kan starte på jobben på norsk sokkel.

Arbeidet med å få samsvarsuttalelse, som er en nødvendig klarering fra Petroleumstilsynet alle rigger på norsk sokkel må ha, er igangsatt.

– Jeg kan bekrefte at vi har kontakt med Maersk Drilling om en eventuell SUT-søknad, forteller Ole-Johan Faret i Ptil til Oilinfo.

– Hvis alt er i orden så tar en slik prosess omkring tre måneder, hvis ikke så kan det ta lang tid, sier Faret.

Maersk-sjef Korsgaard har tro på at selskapet skal rekke å få godkjenningen innen fristen.

– Boringen vil begynne sommeren 2011, og vi har intensjoner om at SUT skal være på plass til da, sier Korsgaard i Maersk Drilling.

Etterspørsel
Den nye kontrakten har en varighet på tre år, og med ytterligere opsjon i to år til. Med en mulig dagrate på 340.000 dollar, slik enkelte andre jackuper, som for eksempel «Maersk Guardian» har i Norge, vil dette bety omkring 2,2 milliarder norske kroner over en treårsperiode. BP og Maersk vil på sin side ikke kommenterer dagratene for den aktuelle riggen.

Flere oljeselskaper opplever at det er for stor etterspørsel etter rigg i Norge, og at det er vanskelig å få tak i innretninger. Men Petroleumstilsynet ønsker ikke å gå på akkord med norske sikkerhetskrav for å fremskynde en SUT-prosess og bøte på riggmangelen.

– Det er uansett helt uaktuelt å gå på akkord med norske sikkerhetskrav for å møte riggmangel, sier Faret.

Når rigger først har fått SUT, får de ofte høyere dagrater på norsk sokkel enn andre steder, og Korsgaard i Maersk Drilling Norge bekrefter at det kan komme på tale å beholde «Maersk Reacher» på norsk sokkel etter at kontrakten er utløpt med BP.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR