Røykutvikling i et kompressorrom natt til tirsdag forrige uke sendte alt ledig personell i livbåtene på Troll C. Statoil varslet Hovedredningssentralen, og fikk også hentet inn SAR-helikopter fra Oseberg.

Det var 9. august klokken 02.51 røykalarmen gikk av i et kompressorrom på Troll C, som er en halvt nedsenkbar bolig- og produksjonsinnretning i stål.

I løpet av kort tid var et innsatslag på plass og fikk verifisert at det var røyk i rommet – som raskt ble stengt av. Operatøren gikk deretter i gang med mønstrings- og varslingsrutinene. Det tok sju minutter før de oppnådde kontroll over antall personer om bord på plattformen.

– Det ble ikke detektert varme i rommet og røykmengde på detektor ble detektert avtakende. Søk og redningslag gikk inn i området uten å finne noen brannkilde. Det ble startet utlufting av området, skriver Statoil, og legger til arbeiderne demobiliserte fra livbåtene klokken 03.46.

Hovedredningssentralen ble varslet om hendelsen. I tillegg hentet Statoil inn SAR Oseberg (Search and Rescue) for medisinsk backup om nødvendig.

– Disse ble ikke benyttet, heter det.

Området rundt kompressoren ble avsperret, og klokken 04.35 ble SAR og øvrig innsatspersonell demobilisert. Foreløpige feilsøkinger indikerte at røykutviklingen kan ha blitt forårsaket av et lagerhavari på kompressor A, skriver operatøren.

Statoil vurderer hendelsen som en «situasjon som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, slik at innretningens integritet er i fare.»

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR