Ptil har sluttført granskingen av brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A-innretningen 16. oktober 2016.

Granskingen har identifisert brudd på regelverket, men hendelsen hadde ikke storulykkepotensial, konkluderer Ptil.

Den 16. oktober 2016 oppsto det brann i utstyrsskaftet på Statfjord A-innretningen.

Hendelsen skjedde under lossing av olje fra lagercellene på Statfjord A til lasteskip. Et utmattingsbrudd i en aksling i effektbryteren som skulle bryte strømmen til motoren til en av lastepumpene, medførte at pumpen fortsatte å gå.

Informasjonen på skjermer i kontrollrommet tydet på at pumpen hadde stoppet. I 51 minutter ble det derfor pumpet råolje mot stengt ventil, og temperaturen i råoljen steg fra 33°C til 344°C.

Den høye temperaturen, kombinert med kraftig vibrasjon på pumpen, medførte at råolje lekket ut ved pumpetetningene og antente. I tillegg har det vært fyr i råolje som har lekket ut inne i en isolasjonskasse tilknyttet tetningsoljesystemet.

Brannen var begrenset av mengden olje som lekket ut.

Brannen ble først detektert av en flammedetektor på lastepumpedekk, og ble etter hvert slokket ved bruk av overrislingsanlegget i rommet.

Brannens størrelse var begrenset av lekkasjeraten.

Ptil har vurdert det slik at brannen ikke ville ha eskalert selv ved en langvarig lekkasje, gitt at brannvannssystemet fungerte.

Hendelsen hadde derfor ikke storulykkepotensial, ifølge Ptil.

Forrige artikkelDisse åtte selskapene vil inn på norsk sokkel
Neste artikkelBli med om bord på Eirik Raude

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR