Simtronics legger 4,5 millioner kroner på bordet og kjøper divisjon fra aktiv brannsikkerhet i selskapet Technor Safe EX AS. Virksomheten blir nå lag inn som en avdeling i Simtronics ASA.

– Oppkjøpet er en del av Simtronics strategi om å bli den ledende leverandøren av systemer innen brann- og gassikkerhet, og forventes å øke selskapets omsetning med i overkant av 20 millioner kroner i år, skriver Simtronics i en pressemelding.

Den oppkjøpte brannavdelingen til Technor Safe EX holder til i Stavanger, og hadde i 2007 en omsetning på 21 millioner kroner – med høye og økende marginer. Simtronics har blant annet som mål å forsterke sin inntreden i markedet for brannbekjempelse og å styrke sin posisjon i markedet for offshore- og maritim industri gjennom å sikre seg en rekke mindre og attraktive kontrakter.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR