Brasil vil etablere et internasjonalt regnskogfond og opplyser at de forhandler med Norge om det første bidraget som kan bli på opp mot 1 milliard kroner.

NTB

– Dette fondet blir etablert fordi Brasil ønsker å motta svære donasjoner, sier presidenten i Brasils statlige utviklingsbank (BNDES), Luciano Coutinho.

Brasils nye regnskogfond skal forvaltes av BNDES og bidra til å bevare regnskogen i Amazonas.
Kyotoavtalen åpner for at industriland kan innfri egne forpliktelser om CO2-kutt gjennom å finansiere klimaprosjekter i utviklingsland.

Ved å stanse all hogst av regnskog i verden, vil de globale CO2-utslippene kunne reduseres med nærmere 20 prosent.

Norske milliarder
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har tidligere lovet at Norge skal bruke 15 milliarder kroner på å stanse avskoging de neste fem årene, men i år er det bare satt av 400 millioner kroner til skogvern i utviklingsland på statsbudsjettet.

Solheim har varslet prosjekter i Brasil og Tanzania i inneværende år, og samarbeider også med britene om å utvikle prosjekter i Kongo.

Et norsk bidrag til Brasils regnskogfond i den størrelsesorden som Coutinho antyder, vil derfor tidligst kunne komme i statsbudsjettet som legges fram til høsten.

Ny miljøvernminister
Brasil fikk ny miljøvernminister denne uka, etter at Marina Silva gikk av og ble erstattet av Carlos Minc, en av grunnleggerne av partiet De grønne i Brasil.

Silva var kjent som en markert beskytter av regnskogen i Amazonas, og begrunnet sin avgang med at hun ikke lenger så seg i stand til å føre en forsvarlig politikk.

Miljøvernministerens avgang har vakt bekymring i inn- og utland, men Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva avfeier kritikken.

Krass Lula
Land som selv har hogd ned skogen og er blant de verste forurenserne i verden, trenger ikke gi Brasil råd om hvordan vi skal beskytte regnskogen, eller snakke om Amazonas som om området tilhører hele verden, lyder budskapet fra Lula.

Den brasilianske presidenten forsikrer om at han er motstander av store utbyggingsprosjekter i Amazonas, men nekter å være med på å gjøre verdens største regnskogområde til et eneste stort naturreservat.

Forrige artikkelUenig om oljeprognosene
Neste artikkelNorsk skip fraktet fosfat fra okkupert Vest-Sahara

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR