Faroe Petroleum melder at de har startet boringen av letebrønnen 31/7-1 Brasse i Nordsjøen.

Letebrønnen ligger i PL 740 i Nordsjøen, midt mellom Oseberg A og Brage – med en avstand på ca. 13 km til begge installasjonene. Letebrønn 31/7-1 Brasse ligger ca. 97 km fra norskekysten, med Øygarden som nærmeste punkt på land. Vanndypet er 118,6 m MSL på borelokasjon.

Det er «Transocean Arctic» som borer brønnen. Operasjonene er planlagt å vare 31 dager ved tørr brønn, og maksimalt 57 dager ved funn, inkludert logging, kjerneprøver og eventuelt sidesteg.

– Jeg er glad for å kunngjøre spudding av den Faroe-opererte letebrønnen Brasse, som ligger i umiddelbar nærhet til vårt produserende Brage-felt. Dette er et nær-felts letemål, som har et betydelig oppsidepotensiale for Faroe i et av våre kjerneområder, sier administrerende direktør Graham Stewart i Faroe Petroleum.

Primærmålene bor 31/7-1 Brasse er å undersøke tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Fensfjord sandsteinformasjonen i Viking gruppen, som ventes å inneholde gass og olje. Sekundærmålene er sandsteinformasjonene i Brentgruppen, samt sandsteinformasjonene Cook og Statfjord i Dunlingruppen.

Dersom letebrønnen er vellykket kan den knyttes tilbake til Brage, hvor Faroe har en eierandel på 14,3 prosent, alternativt til andre nærliggende installasjoner, ifølge selskapet.

31/7-1 Brasse vil ha en total dybdre på ca. 2750 m TVD/RKB inn i nedre del av Statfjord-formasjonen, både ved tørr brønn og funn.

Faroe har tidligere anslått brønnkostnadene etter skatt til å bli mindre enn GBP 2 millioner, tilsvarende NOK 26,36 millioner etter dagens kurs.

Les også: «Transocean Arctic» skal bore letebrønn for Faroe

Faroe Petroleum Norge AS er operatør med en eierandel på 50 prosent. Core Energy er eneste partner med en andel på 50 prosent.

Forrige artikkel– Oljeprisen ser ut til å ha nådd en midlertidig likevekt
Neste artikkelEMGS med multiklientsalg i Canada

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR