"Deepsea Bergen". (Foto: Odfjell Drilling)

Etter vellykkede avgrensning av Brasse-funnet, øker Faroe Petroleum nå sine anslag for ressursene.

Før funnet var anslaget på mellom 6,8 og 12,7 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Nå er disse økt til mellom 8,9 og 14,6 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

I oljeekvivalenter tilsvarer det oppdaterte anslaget 56-92 millioner fat oljeekvvialenter.

Planene for å bygge ut funnet begynner også å ta form.

Foreløpig utbyggingsplan omfatter seks produksjonsbrønner og en mulig vanninjeksjonsbrønn. Det er ventet at feltet vil levere høyere produksjon på over 30.000 fat oljeekvivalenter per dag ved oppstart i 2020/2021.

Det skriver Faroe Petroleum i en pressemelding.

Konseptvalg og plan for utbygging og drift er ventet i 2018. Foreløpige investeringsanslag er på 550 millioner dollar, tilsvarende 4,4 milliarder kroner.

Tilknytning til Oseberg eller Brage er alternativene for en utbygging.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR