Produksjonen på norsk sokkel (NCS) falt i september og ligger langt under prognosen.

Foreløpige tall fra Oljedirektoratet (OD) viser at oljeproduksjonen i september var nede i 1,243 millioner fat per dag (b/d). Dette er en nedgang på 17 prosent fra august, hvor det ble produsert 1,498 millioner b/d. Sammenlignet med september i 2011, hvor det ble produsert 1,514 millioner b/d, er dette en nedgang på nesten 18 prosent.

Hittil i år ligger oljeproduksjonen fra NCS to prosent under ODs prognose.


Vedlikehold og forsinket oppstart

Oljeproduksjonen på NCS er dermed 15 prosent under ODs prognose for september. Dette skyldes ifølge OD planlagt vedlikeholdsarbeid og tekniske problemer på flere felt, blant annet har Valhall og Hod har vært stengt hele måneden mens de forbereder produksjonsstart for ny plattform.

I tillegg skulle Yme- og Skarv-feltene etter prognosen ha bidratt til produksjon i september, men ifølge OD kommer ikke disse i produksjon i 2012.

Gassvikt
Heller ikke på gassfronten er det salmesang og jubel å melde om. De foreløpige tallene for september 2012 viser et gassalg på 6,9 milliarder standard kubikkmeter (Bcm), en nedgang på nesten 15 prosent fra måneden før, hvor 8,1 Bcm gass ble solgt.

Tar man sesongvariasjonen inn i regnestykket, ser nedgangen i gassalget litt mindre dramatisk ut, selv om det fortsatt er grunn til ettertanke: I september i fjor ble det solgt 7,5 Bcm, så nedgangen fra september 2011 til september 2012 er på åtte prosent.


Ned i væske
Den øvrige væskeproduksjonen fra NCS i september var på til sammen 271.000 b/d, fordelt på 205.000 b/d NGL og 66.000 b/d kondensat. Dette er en nedgang på nesten 19 prosent fra måneden før, hvor samlet produksjon (NGL + kondensat) var på 334.000 b/d.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR