God kvalitet i prosjektgjennomføring, høy boreeffektivitet og ytterligere modning av ressursgrunnlaget gjør at Statoil og Johan Sverdrup-partnerne øker verdien på feltet ytterligere.

Nytt estimat for første fase er beregnet til 88 milliarder kroner, en reduksjon på 35 milliarder kroner siden plan for utbygging og drift ble godkjent av norske myndigheter i februar 2015.

Nullpunktspris/break-even for første fase av Johan Sverdrup prosjektet er nå under 15 US dollar per fat.

Ressursanslaget for feltet oppjusteres til 2.1-3.1 milliarder fat oljeekvivalenter. Ved godkjenning av plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup var ressursestimatet 1.7-3.0 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrup-prosjektet skal utvikles gjennom flere faser og plan for utbygging og drift for andre fase skal leveres til norske myndigheter i andre halvdel av 2018. Videre modning har redusert estimatet for investeringskostnader for andre fase til under 45 milliarder kroner.

Med dette har nullpunktsprisen/break-even for fullfeltutvikling av Johan Sverdrup prosjektet blitt redusert til under 20 US dollar per fat.

Forrige artikkel– Sikrer seg enda en ny kontrakt
Neste artikkelDette var uhellene på sokkelen i uke 4

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR