Jan Olav Brekke fra Stavanger er gjenvalgt for fire nye år som forbundsleder i Lederne. Nestleder Tor Hæhre ble også gjenvalgt.

Brekke har allerede 17 år bak seg som leder i forbundet, som organiserer 16 500 ledere, samt betrodd teknisk og merkantilt personell, skriver Lederne i en melding.

– Utfordringen de neste fire årene blir å hindre at det blir satt enda hardere press på den norske arbeidslivsmodellen ved at eierne får enda mer styring. Det kan se ut som eierstyring er inn og medarbeiderinnflytelse er ut, sier han.

Lederne ble stiftet i 1910 og siden 2006 har medlemstallet økt med 25 prosent. Ifølge meldingen kommer stadig flere offentlig ansatte ledere inn i forbundet.

– Lederne er i en positiv utvikling, og antall medlemmer har økt med rundt 500 det siste året. Vi har et stort medlemspotensial og har konkrete planer for vekst de neste årene, sier Brekke.

Den nygjenvalgte lederen er 62 år og har gjennom sin karriere blant annet vært ansatt i en rekke år hos Mobil Exploration Norway Inc., som var operatør på Statfjordfeltet i utbyggingsfasen før Statoil overtok i 1987. Brekke jobbet på Statfjord A fra 1981 og var administrasjonsleder på C-plattformen fra 1986.

– Ansatte i mellomlederstillinger er rimelig alene. Det er et klart behov for et forbund som kan ivareta interessene til mannen og kvinnen i midten, de som kommer mellom barken og veden og føler trykket både ovenfra og nedenfra. Det gjelder alt fra førstelinjeledere til toppledere, sier Brekke.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR